11.1.2017 - 2. konferenci na téma WELLNESS GASTRONOMIE

Místo konání: Kroměříž

Typ akce: Místní akce

Web akce: http://www.hskm.cz/


Střední škola hotelová a služeb bude organizovat dne 11. ledna 2017 již 2. konferenci na téma WELLNESS GASTRONOMIE. Součástí konference bude KULATÝ STŮL k otázkám, které vyplývají ze současných požadavků na moderní gastronomii.

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
pořádá pod odbornou garancí

Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o.
České společnosti pro výživu a vegetariánství
Asociací kuchařů a cukrářů ČR – pobočkou Brno Asociací hotelů a restaurací ČR

dne 11. ledna 2017 od 10:00 hodin
II. Konferenci WELLNESS GASTRONOMIE

Program přednášek:

– Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. – prorektorka VŠTVS PALESTRA, hlavní autorka knihy Wellness, Praha, GRADA 2016 Průniky wellness do národního programu Zdraví 2020

– Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. – vysokoškolský pedagog AVTS a VŠTVS PALETRA Ekonomická podpora zdraví v Národním programu Zdraví 2020

– MUDr. Vít Čajka Ph.D. – praktický lékař pro dospělé, ve své praxi využívá znalosti z ájurvédské medicíny, homeopatie a jógy. Praktické zkušenosti s vlivem životního stylu na zdravotní stav pacientů

– Jaroslav Škvařil, předseda České společnosti pro výživu a vegetariánství, autor srovnávací studie Stupně stravovací úrovně. Návrh na vymezení oboru Wellness gastronomie

KULATÝ STŮL – diskuse k tématu:

Současné požadavky na moderní gastronomii a možnosti jejich řešení

Své zkušenosti z praxe představí:

– Ing. Zdeněk Hladík, člen výboru Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

– RNDr. Miroslav Korbička, zakladatel sítě bio restaurací Rebio.

– Miloslav Pišťáček, vítěz prvního ročníku soutěže Wellness gastronomie.

– Vlastimil Kelbl, šéfkuchař řetězce Rebio, v loňské soutěži získal ocenění „Nejlepší – wellness prezentace 2015“.

– Ing. Eliška Škvařilová, autorka norem bezmasých jídel

– Ing. Petr Hajný, ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, zakladatel oboru Wellness gastronomie v ČR.

– Ing. Jana Vaňková, Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – učitelka odborných předmětů obru Wellness gastronomie.

– RNDr. Jan Krejčí PhD., generální ředitel BVT Technologies, s.r.o, vývoj a výroba elektrochemických senzorů a biosenzorů, možnosti měření kvality potravin a jídel.