Konference v Litvě – metličkové procedury

Ondřej Sochůrek

V listopadu 2019 proběhl na břehu krásného litevského jezera druhý ročník mezinárodní konference se zaměřením na metličkování a tradiční koupele za podpory Internationa Bath Academy a Association of professional bath masters. Hlavním cílem této konference bylo zmapovat poslední roky činností všech organizací věnující se problematice metličkování, porovnat výsledky různých saunových studií a naleznout společný jazyk a pravidla, které by svojí transparentností byli legitimní pro vytvoření univerzální směrnice či návodu jak vzdělávat ostatní národy, které nemají či jen částečnou zkušenost s metličkováním a tradičními koupelemi. Česká asociace saunérů zde měla čestné místo mezi odborníky na saunování. Tří denní konference byla rozdělena do několika bloků, kdy zástupci různých saunových organizací přednášeli a debatovali o současném vývoji metličkování v celo světovém měřítku. Čestným hostem konference byl Mikkel Aaland jenž stojí za projektem National Geography –Perfect sweat. Teoretické přednášky byly prokládány praktickými ukázkami technik metličkování v místní tradiční sauně, která je svojí konstrukcí uzpůsobena na tradiční koupele a liší se celkovou stavbou a vlastnostmi od tradiční Finské sauny, která je nejvíce rozšířeným typem saunové kabiny ve světě.

Je neuvěřitelné kolik nuancí je mezi kulturami věnující se metličkování. Jedná se převážně o národy východní a severní Evropy, který jsou kolébkou vědomostí pro budoucí rozvoj metličkování v ostatních krajinách a částech Evropy. Žijeme v demokratickém světě a každá kultura a národ má své kulturní bohatství, o které se stará a brání jejímu zániku.  Úlohou konference je podpora, rozvoj a šíření metličkování s ohledem na rozdílnosti každé saunové kultury. Bylo zde nádherně vidět jakou úroveň smýšlení o metličkování mají lidé, kteří se tomu to tématu věnují svým celým životem.  Konferenci bych přirovnal k laboratornímu výzkumu, který má zmapovat šroubovici DNA metličkování.

Velice povzbudivou informací bylo, že metličkování se těší čím dál tím větší oblibě mezi aktuálními saunovými trendy. Tento kontinuální pozitivní vývoj velice záleží na institucích, které svými prostředky dokáží tuto službu dostat k širší skupině lidí se zájmem o zdraví životní styl.  Nezapomeňme na neustálou propagaci saunové osvěty, která by měla odpovídat na aktuální situaci na trhu a požadavkům návštěvníka sauny.

Velice obsáhlou částí konference, byla zaměřena na edukci a šíření správného metličkování mezi příznivce a profesionální saunové odborníky. Toto rozsáhlé téma bylo rozděleno do několika bodů:  Technika a specifické styly metličkování, terminologie, etika, bezpečnost klienta a saunového mistra a vědecké výzkumy. Obecné technické náležitosti pro provádění metličkování jsou velice jednoduché. Bylo krásné vidět, že zde byla pozornost na bezpečnost a jak prodloužit časový úkon metličkování chytrými postavením saunéra vůči klientovi. Byl zde vidět vliv znalostí i ze světa masáží, kde tato problematika se řeší už delší čas. Terminologie a názvosloví poněkud zaostává za ostatními tématy. Jde o sjednocení několika názorů mezi zástupci všech metličkových kultur.

Technologie a struktura saunové kabiny je důležitým elementem pro kvalitní a dlouhodobé provozování metličkovacích procedur. Vývoj mobilních kabin jde s trendem uspokojit poptávku po ekonomickém stylu saunování v různém prostředí. A přiblížit tak možnost metličkování širším vrstvám potencionálních zájemců.  Největší překážkou je dovoz přírodních materiálů typické pro metličky. Mám na mysli přímo metličky. Nemůžeme porovnávat vlastnosti čerstvé a mražené metličky se sušenými alternativami, které jsou uzpůsobeny pro mezinárodní přepravu a prodej. I když už i dnes se čím dál tím víc setkáváme s rostoucí kvalitou toho to sortimentu.

Bylo úžasné být zde a reprezentovat českou saunovou kulturu a budovat jí místo mezi ostatními saunovými institucemi. Metličkování v Českých podmínkách je v současné době v počáteční fázi. Je podpořeno aktivitou několika nadšenců a profesionálních saunerů například společností Ilovesauna pod vedením profesionálního saunéra a propagátora metličkování Honzy Pokštefla. Můj osobní názor je že sauna nabízí kromě zdraví prospěšných faktorů i velké množství vlastností, které podporují psychiku jedince při saunování. Během uplynulých 6 let jsem byl svědkem různých saunových procedur a událostí. Co musím vyzdvihnout a co mne osobně zaujalo na konferenci, byl sociální význam saunování pro člověka. Kultury s delší tradicí saunování a tradičních koupelí vnímají tuto výjimečnou událost nejen ze zdravotně prospěšných důvodů ale též podpora sociálních vztahů. Sauna spojuje naše zážitky během saunování s ostatními lidmi v sauně. Člověk, který se dlouhodobě věnuje nějaké činnosti, postupem času odkrývá podstatu a krásu této činnosti. Chce to jen čas a právě kvalitní čas v sauně je krásným zážitkem. Když jsem poprvé vyzkoušel metličkování na českém saunovém festivalu Saunafest, stalo se pro mne metličkování Svatým Grálem mezi saunové procedury. Člověk po každé zažívá stavy znovuzrození při této unikátní proceduře. Všechny přírodní elementy jsou zde zastoupeny během procedury a síla všech těchto přírodních sil pozitivně ovlivňuje stav těla a mysli. Pro svoji náročnost co se týče technické a vědomostní úrovně klade na saunéra velké nároky. Budeme muset být trpělivý, než bude tato procedura v nabídce různých saunových a wellness institucí celoplošně v České Republice. Celkově se metličkování pomalu rozšiřuje do ostatních zemí jako je Velká Británie a USA.