VÝZKUM MFK


Projekt České asociace saunérů je věnován výzkumu vlivu častého saunování na pracovníky saunových center, tzv. saunové animátory, případně další návštěvníky saunových center. Na SaunaFestu 2016 proběhl aktivní průzkum pomocí metody MFK, kterého se zúčastnili soutěžící saunéři a také návštěvníci eventu. Každý respondent se nechal vyšetřit na začátku saunovacího cyklu a na konci dne.

V tuto chvíli probíhá zpracování výsledků a příprava publikování výsledků v širším kontaxtu přínosu zdravého saunování, samozřejmě při dodržení všech zásad správného saunování.

O dalším průběhu této aktivity budeme informovat přednostně členy ČAS a následně odborníky a další zájemce.

Garantem projektu je Martina Končalová

Více informací o Metodě MFK naleznete zde: http://www.mfkcentrum.cz/metoda-mfk