O České asociaci saunérů

Česká asociace saunérů, zkráceně ČAS, je mladým sdružením saunérů, saunových animátorů, pracovníků wellness a SPA center. Slouží k výměně zkušeností mezi členy, vzájemné inspiraci, organizaci saunových eventů i zastupování zájmů členů. Nedílnou součástí aktivit je propagace saunování jako součásti zdravého životního stylu, a to během saunových akcí i v médiích.

ČAS je otevřena individuálním členům, především aktivním saunérům bez rozdílu místa působení i dodavatelům a provozovatelům saun, saunových světů a wellness resortů. ČAS propaguje zážitkové saunování a podporuje rozvoj tohoto oboru v ČR a navazuje kontakty s podobnými organizacemi v zahraničí. Pro své členy přináší možnost návštěvy saunových center v ČR i za hranicemi při různých příležitostech.

ČAS jednotně prezentuje české saunové umění ve světě.

Organizujeme kampaň Týden saunování, spolupořádáme SaunaFest – největší saunovou akci v ČR a účastníme se dalších akcí.

Chcete se stát členem? Podívejte se do rubriky PŘIDEJTE SE.

NAŠI PARTNEŘI